Και απατημένη και… λουσμένη!

Σε αυτό το περιστατικό ταιριάζει απόλυτα η  λαϊκή ρήση “και κερατάς…και δαρμένος”. Βέβαια, εδώ μιλάμε για…