Κ. Πιερρακάκης: “Σκέψη δημιουργίας αριθμού για παροχή υπηρεσιών”

Στην ιδέα να χορηγηθεί στους πολίτες από τη γέννησή τους ένας αριθμός που θα χρησιμοποιείται αντί…