Σημαντικά έργα ύδρευσης χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Το ποσό των 37,07 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του…