Πρόσθετα μέτρα στήριξης του τουρισμού, εξήγγειλε ο Μ. Κόνσολας

Στα πρόσθετα μέτρα στήριξης που θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τους επαγγελματίες του τουρισμού…