Σχέδιο αναβάθμισης της αμυντικής βιομηχανίας και θωράκισης της χώρας προωθεί το υπ. Άμυνας- Δεν αυξάνεται η θητεία

Σχέδιο αναβάθμισης της ΕΑΒ για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας επεξεργάζεται η κυβέρνηση όπως είπε…