Το κοινό που έχει τo Leon με τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο

Τι κοινό υπάρχει μεταξύ της Seat και του υπερσιβηρικού σιδηρόδρομου; Θα έλεγε κανείς μετά από αρκετή…