Η τουριστική ανάπτυξη στην ανατολική Χαλκιδική “πατάει” στα βήματα του Αριστοτέλη

Ο τόπος που περπάτησε ο οικουμενικός φιλόσοφος της Αρχαίας Ελλάδας, ο Αριστοτέλης, είναι τα ίδια χώματα…