Μη κατοικήσιμα εξαιτίας κλιματικής αλλαγής τροπικά νησιά έως το 2030

Σε λίγα μόλις χρόνια τροπικά νησιά στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό μπορεί να καταστούν μη…