Ζαν Υβ Λεντριάν: Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για νέα αναβολή

«Σήμερα, καθώς μιλάμε, σε αυτό το στάδιο, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για μια νέα…