Το Πεκίνο δρομολογεί μέτρα για την βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου των συστημικών τραπεζών

Πεκίνο (Xinhua) – Το Πεκίνο θα προχωρήσει στην βελτίωση του

κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των

συστημικών τραπεζών που είναι σημαντικές,

για την πορεία της κινεζικής οικονομίας

και θα εφαρμόσει μέτρα ουσιαστικής

αξιολόγησής τους.

 Το προσχέδιο του κανονιστικού πλαισίου

δημοσιοποιήθηκε χθες, από την Λαϊκή

Κινεζική Τράπεζα και την αρμόδια επιτροπή

εποπτείας.

 Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν την βάση, για

τον προσδιορισμό των συστημικών τραπεζών

και της λειτουργίας τους, στην Κίνα.

 

Ν.Χ.

 

©Πηγή: amna.gr