Βουλγαρία: Βελτίωση της αγοράς εργασίας μέσα από το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση

Περισσότερα από 200.000 άτομα που ανήκουν στην παραγωγική ηλικία είναι ανενεργά και η εύρεση εργασίας θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην απασχόληση, αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, Λάζαρ Λαζάροφ, παρουσιάζοντας το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση.
Οπως είπε ο κ. Λαζάροφ, έμφαση θα δοθεί στην εξεύρεση τρόπων για την ενεργοποίηση αυτών των ατόμων και την αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Αναφερόμενος στο απόθεμα εργατικού δυναμικού των 200.000 ατόμων, τόνισε ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του εθνικού οργανισμού απασχόλησης, ούτε και συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης. Στην κατεύθυνση εύρεσης εργασίας θα έχουν “σύμμαχο” το κράτος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.
Σκιαγραφώντας το πλαίσιο του μορφωτικού τους επιπέδου, ο κ. Λαζάροφ σημείωσε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σύνολο σχεδόν των 200.000 ατόμων βασίζεται οικονομικά σε πόρους που προέρχονται είτε από τις οικογένειές τους, είτε από συγγενικά τους πρόσωπα που εργάζονται στο εξωτερικό.
Αναλύοντας τους βασικούς άξονες του εθνικού  σχεδίου δράσης για την απασχόληση, ο κ. Λαζάροφ είπε πως στο επίκεντρό τους, θα είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας.
Την επόμενη προγραμματική περίοδο, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής πρόκειται να διπλασιάσει τους πόρους που διαθέτει για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων, που στοχεύουν στην ενίσχυση και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής. 
Τα κονδύλια του Εθνικού Σχεδίου Απασχόλησης θα διοχετευθούν σε συνδυασμό με προγράμματα κατάρτισης και επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αυτά τα προγράμματα που έχουν καλή επίδραση θα συνεχιστούν, τόνισε ο κ. Λαζάροφ, συμπληρώνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με εργαζόμενους που βρίσκονται σε προ-συνταξιοδοτική ηλικία, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους μέχρι την ηλικία των 29 ετών.
Περισσότερο από το 62% των συμμετεχόντων σε προγράμματα και δράσεις κατάρτισης που χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος κατάφεραν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δήλωσε ο κ. Λαζάροφ.

©Πηγή: amna.gr