Βουλγαρία: Υποχώρηση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο του 2019, ο συνολικός δείκτης επιχειρηματικού κλίματος μειώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ως αποτέλεσμα της πιο δυσμενούς συγκυρίας στη βιομηχανία, τις κατασκευές και το λιανικό εμπόριο, ανέφερε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας (INS).
Ο σύνθετος δείκτης «επιχειρηματικό κλίμα στη βιομηχανία» υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, γεγονός που οφείλεται στις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις και προσδοκίες των στελεχών του κλάδου για την κατάσταση των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, από τα στοιχεία του INS προκύπτει ότι οι προσδοκίες των βιομηχάνων για την επόμενη τριετία, σε σχέση με την παραγωγή και τις εξαγωγές, είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Οι κυριότεροι παράγοντες που περιορίζουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων παραμένουν – όπως και τον προηγούμενο μήνα – το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Όσον αφορά τις τιμές πώλησης στη βιομηχανία, αναμένεται η διατήρηση του επιπέδου τους κατά το επόμενο τρίμηνο.
Τον ίδιο μήνα, μείωση 3,9% κατέγραψε ο σύνθετος δείκτης «επιχειρηματικό κλίμα στις κατασκευές» ως αποτέλεσμα των δυσμενών εκτιμήσεων και προσδοκιών των κατασκευαστών για την κατάσταση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για το επόμενο εξάμηνο, τα διευθυντικά στελέχη των κατασκευαστικών επιχειρήσεων αναμένουν μειωμένες παραγγελίες, οι οποίες  – κατά συνέπεια – θα οδηγήσουν και σε επιβράδυνση της δραστηριότητας ετου κλάδου. Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και ο ανταγωνισμός παραμένουν οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των προσδοκιών των διευθυντικών στελεχών.
Ο σύνθετος δείκτης «επιχειρηματικό κλίμα στο λιανικό εμπόριο» μειώθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς οι προσδοκίες και οι εκτιμήσεις των επιχειρηματιών του κλάδου είναι σχετικά απαισιόδοξες. Το ίδιο “μοτίβο” επικρατεί και στις προβλέψεις τους για τον όγκο των πωλήσεων και για τις παραγγελίες τους επόμενους τρεις μήνες. Οι πιο σοβαρές δυσκολίες της δραστηριότητας εξακολουθούν να συνδέονται με τον ανταγωνισμό στον κλάδο, την ανεπαρκή ζήτηση και το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Όσον αφορά τις τιμές πώλησης, οι περισσότεροι λιανοπωλητές αναμένουν τη διατήρηση του επίπεδου τους τους επόμενους τρεις μήνες.
Τον Οκτώβριο του 2019, ο σύνθετος δείκτης «επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα των υπηρεσιών» κατέγραψε αύξηση 0,9%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων εκτιμήσεων των διευθυντικών στελεχών για την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου. Ωστόσο, οι προσδοκίες τους σχετικά με τη ζήτηση για υπηρεσίες κατά το επόμενο τρίμηνο είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο και το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθούν να περιορίζουν την μεγαλύτερη επέκταση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις τιμές πώλησης στον τομέα των υπηρεσιών, αυτές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες τους επόμενους τρεις μήνες.

©Πηγή: amna.gr