ΥΠΑΑΤ: Αγροτικά εισοδήματα τα έσοδα από την οικοτεχνία

Τα έσοδα που προκύπτουν από την οικοτεχνία θα λογίζονται και θα περιλαμβάνονται στα αγροτικά εισοδήματα σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από 01.01.2017.

Η ένταξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα των επαγγελματιών αγροτών, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), οι οποίοι ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικοτεχνίας.